• آموزش اخلاق به محصلین دوره ابتدایی

    دانش آموزان از طریق استدلال منطقی در مسائل اخلاقی کاوش می کنند. آنها یاد می گیرند با احترام متقابل، ایده های دیگران را به چالش بکشند و استدلال های خود را مطرح کنند و به این طریق به شواهد موچود بپردازند، نه اینکه با توجه به عادت یا فشار محیط اطراف ، تسلیم رسوم رایج یا رفتار مرسوم شوند.

  •  

     

  •