• روشهای خلاقانه تدریس

    بچه هایی که در وضعیت ناگوار به سر می برند نیاز به بازی دارند. این اطفال در موقعیت های سخت و تنش زا قرار دارند، لذا معلم باید روشی داشته باشد تا تنش روحی اطفال کم شود و باعث آرامش آنها شود. اینگونه روند یادگیری تقویت خواهد شد.

     

  • روش آموزش معیاری در موسسه

    برای دیدن چارت روی تصویر مقابل کلیک کنید!

  •