قواعد برنامه حمایتی موسسه از اطفال محروم

چارت برنامه آموزشی و حمایتی موسسه

 

اطفال تحت حمایت اسپانسرها / Children who have the sponsor

کد طفل نام طفل سن طفل ولایت نام راهنما نام اسپانسر کشور اسپانسر مدت حمایت نیاز به حمایت      
                       
2019-6-1-11 اسما 9 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 9 سال      
2019-6-1-12 ماری 12 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 6 سال      
2019-6-1-16 ثنا 8 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 10 سال      
2019-7-1-13 آرزو 13 ساله کابل صمیم یاسمین فنلند 3 سال 5 سال      
2019-7-1-8 یاسمین 8 ساله کابل صمیم آیدا فنلند 3 سال 10 سال      
     
2019-7-1-19 زهرا 7 ساله کابل صمیم زهرا فنلند 1 سال 11 سال      
2019-7-1-1 اختر بی بی 9 ساله کابل صمیم الهام فنلند 1 سال 9 سال      
2019-7-1-2 عطالله 12 ساله کابل مینا عزیز فنلند 5 سال 6 سال      
2019-7-1-17 فهیم 13 ساله کابل مینا فاطمه اتریش 2 سال 5 سال      
2019-7-1-5 فرزانه 12 ساله کابل مینا صدیقه فنلند 1 سال 6 سال      
2019-7-1-14 مرسل 15 سال کابل مینا وحیده فنلند 1 سال 3 سال      
2019-7-1-15 مصطفی 10 ساله کابل مینا وحید فنلند 1 سال 8 سال      
2019-7-1-20 نبی 13 ساله کابل مینا مجتبی فنلند 1 سال 6 سال      
2019-7-1-9 زین الله 9 ساله کابل مینا آمنه فنلند 5 سال 9 سال      
2019-7-1-10 زبیده 9 ساله کابل مینا زهرا فنلند 5 سال 9 سال      
2019-7-1-18 مهدی 10 ساله کابل مینا داوود هالند 1 سال 8 سال      
2019-7-1-7 کریم الله 10 ساله کابل مینا جمیله انگلستان 1 سال 8 سال      
2019-7-1-21 مینا 8 ساله کابل مینا فیروز هالند 1 سال 10 سال      
2019-7-1-22 علی سینا 13 ساله کابل مینا ویس هالند 1 سال 5 سال      
2019-7-1-23 عظمی 8 ساله کابل مینا وصیل هالند 1 سال 10 سال      
                       
2019-8-1-28 نازنین 11 ساله کابل مینا نوریه سویدن 1 سال 6 سال      
2019-8-1-29 ماه جبین 14 ساله کابل مینا نوریه سویدن 1 سال 4 سال      
2019-8-1-25 مرسل 10 ساله کابل مینا مجید فنلند 1 سال 8 سال      
2019-8-1-26 سجیه 10 ساله کابل مینا سمیه فنلند 1 سال 8 سال      
2019-9-1-27 صدف 12 ساله کابل مینا مرسل فنلند 1 سال 6 سال      
                       
2019-9-1-24 علی کمیل 7 ساله کابل مینا لتگرینک هالند 1 سال 11 سال      
2019-10-1-34 زهرا 8 ساله کابل مینا الهام سویدن دو سال 10 سال      
2019-10-1-38 محمد 10 ساله کابل مینا سلطان سویدن 1 سال 8 سال      
                       
2020-2-1-30 عزیز گل 7 ساله کابل صمیم گیتی اتریش 1 سال 11 سال      
                       
2020-4-1-36 فرشته 6 ساله کابل صمیم فرشید جرمنی 1 سال 12 سال      
2020-4-1-32 عبدالباسط 6 ساله کابل صمیم فرشید جرمنی 1 سال 12 سال      
2020-5-1-35 عاقله 10 ساله کابل صمیم جواد جرمنی 1 سال 8 سال      
2020-5-1-31 حنیفه 10 ساله کابل صمیم نثاراحمد جرمنی 1 سال 8 سال      
2020-5-1-33 دیبا 15 ساله کابل صمیم نثاراحمد جرمنی 1 سال 3 سال      
                       
2020-4-1-41 مهدی 12 ساله کابل صمیم شفیقه کانادا 6 سال 6 سال      
2020-5-1-40 مهدی 10 ساله کابل صمیم نگاه کانادا 6 سال 8 سال      
2020-5-1-37 کوثر 9 ساله کابل صمیم نگاه کانادا 1 سال 9 سال      
2020-5-1-39 مطهره 14 ساله کابل مینا هوسی کانادا 1 سال 4 سال      
                       
                       
                       

 

Children who do not have a sponsor

در ادامه اطفال محرومی که منتظر پیدا شدن اسپانسر می باشند را مشاهده می کنید. اطفال بیشتر از یک سال در مکتب موسسه آموزش دیده اند و دارای شرایط لازم حمایتی موسسه می باشند. اگر می خواهید قبل از اسپانسر شدن، بیشتر درباره طفل بدانید، نام و شماره او را به یکی از مدیران بخش اسپانسر بفرستید تا اطلاعات لازم را از پرونده طفل دریافت نمایید. همچنین می توانید از طریق ایمیل موسسه تماس بگیرید: ieaf@yahoo.com

42- علی محمد 12 ساله / پدر علی محمد در شاروالی کار می کند و از جمله اطفال کار است که با جمع آوری آشغال درآمد کسب می کند. در مکتب موسسه درس می خواند ...
43- ارباز 13 ساله / پسری فعال است که یک سال پیش از پاکستان به کابل مهاجر شده و ولایت شان کندوز است. همچون پدر خود به جمع آوری آشغال مشغول است ...
44- امید 13 ساله / پدرش فوت شده و خودش تخم فروشی می کند. در صنف چهارم درس می خواند. مادرش سرپرست است ...
45- سید محمد 11 ساله / پدر در شاروالی کار می کند و اطفال او با جمع آوری آشغال به خرج خانه کمک می کنند. علاقه زیاد به درس دارد ...
46- شیرآغا 12 ساله / پدر طفل و اطفال او به کار جمع آوری آشغال مشغولند. از یک دست تا اندازه ای معیوب است. به درس خواندن علاقه زیادی دارد ...
47- علی محمد 12 ساله / به همراه پدر به جمع آوری آشغال مشغولند. یک سال است که از پاکستان برگشته اند و از کندوز هستند. به درس علاقمند است ...
48- ولی محمد 11 ساله / پدر در شاروالی کار می کند و طفل با جمع آوری آشغال به خانواده کمک می کند. درس او مکتب موسسه به خوبی پیشرفت نموده است ...
49- نورالله 10 ساله / به همراه پدر به کار جمع آوری آشغال مشغول است. یک سال است که از پاکستان برگشته اند و از کندوز هستند. ...
50- غلام نبی 13 ساله / در خانه یک گاو دارند که پدر با فروش شیر خرج خانه را در آورد. طفل کار جمع آوری آشغال را انجام می دهد ...
51- سید عمر 10 ساله / به همراه پدر به جمع آوری آشغال مشغول است. یک سال است که از پاکستان برگشته اند و از مردم کندوز هستند. قبلا مکتب نرفته است ...
52- نواب خوان 14 ساله / پدر گوسفند دارد و طفل آشغال جمع می کند. به تازگی از پاکستان برگشته اند و مردم کندوز هستند ...
53- شیر محمد 10 ساله / پدر در شاروالی کار می کند و طفل آشغال جمع می کند. در صنف دوم است و در مکتب موسسه درس می خواند ...