روش یادگیری بر موفقیت تحصیلی تاثیر زیادی دارد. دانشی که در این کتاب ارائه می شود به خواننده کمک می کند تا روش موثری را برای درس خواندن و یادگیری انتخاب کند. همچنین معلمین را راهنمایی می کند تا استراتژی های آموزشی خود را علمی بسازند.

این کتاب برای سه دسته از انسان ها نوشته شده است:
1- معلمین که با یادگیری علوم آموزشی می خواهند بهتر یاد بدهند.
2- مدیران که می خواهند نوآوری در آموزش را ممکن بسازند.
3- محصل یا هر یادگیرنده ای که با یاد گرفتن علم یادگیری می خواهد روش یاد گرفتن خود را علمی بسازد و عمیق تر بیاموزد تا به یادگیرنده خلاق تبدیل شود.

برای معلمین توصیه می شود که تمام کتاب را با دقت بخوانند.
برای مدیران پیشنهاد می شود که فصل دوم، سوم و پنجم را بخوانند.
برای محصلین باید گفت که خواندن فصل اول، شیوه درس خواندن آنها را متحول خواهد کرد و بر کیفیت یادگیری آنها تاثیر عمیقی خواهد داشت.

کتاب "نوآوری در آموزش" در کابل و هلسینکی به چاپ رسیده است، لذا هموطنان در افغانستان و اروپا می توانند آن را تهیه نمایند.

کتاب را در افغانستان از آدرس های ذیل می توانید تهیه نمایید. توصیه می شود که قبل از مراجعه از طریق تلفن تماس بگیرید. قیمت کتاب در افغانستان 250 افغانی می باشد.
مزار شریف_ جاده زرتشت( کوچه ماما ابراهیم) بوستان فرهنگی افق فردا. نمایندگی انتشارات صبح امید در مزار شریف. شماره تلفن: 0778818000 و 0786544899
هرات - جبرائیل ۱۴متره پائین، قائم ده کتاب فروشی سابق هاشمی، کتاب سرای روشن. نمایندگی صبح امید در هرات. شماره تلفن: 0782377144
خرید کتاب از آدرس کابل، کارته۳، چهارراهی پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین، کتابفروشی نشر واژه تلفن 0780747367 همچنین کتابفروشی امید صبح در همین آدرس موقعیت دارد. در دشت برچی می توانید از کتاب فروشی اقراء تهیه نمایید.
از آموزشگاه نوآوری در آموزش در کابل می توانید با ده فیصد تخفیف به دست بیاورید ،کابل ،چهار قلعه چهارده ی، قلعه علی مردان. شماره تلفن: 0778228971

اگر در مورد تهیه کتاب سئوال دارید یا که ساکن اروپا هستید می توانید با شماره وایبر ذیل تماس بگیرید:
00358442139693

چرا به این کتاب نیاز داریم؟ به این کلیپ یک دقیقه ای توجه نمایید تا جواب سئوالتان را بیابید!


کتاب توسط نویسنده به موسسه هدیه شده است و تمام مبلغی که برای کتاب می پردازید از طریق موسسه صرف برنامه های آموزش معلمین می شود.


لطفا پیشنهادات و سئوالات خود را به ایمیل موسسه ارسال نمایید. همچنین اشکالاتی را که پیدا می کنید لطفا برای ما ارسال کنید تا در چاپ بعدی اصلاح شوند.


در حال حاضر نویسنده بر روی "رابطه آموزش و آگاهی" تحقیق و مطالعه می کند. اگر شما هم در این زمینه در حال تحقیق هستید لطفا جهت همکاری تماس گرفته و اگر در این زمینه منابعی را می شناسید به اشتراک بگذارید.

سالهای زیادی است که متخصصین علم آموزش متوجه شد ه اند سیستم آموزشی فعلی که در قرن نوزدهم بنا گذاشته شد، دیگر برای خوشبختی و اهداف بشرکارایی ندارد. در قرن نوزدهم این سیستم بیشتر پاسخی به نیازهای دنیای صنعتی بود که هدف اصلی آن تربیت کارگرهای ماهر برای کارخانه ها بود. در قرن بیست و یکم نیازهای دنیا فرق کرده است، آگاهی انسا ن ها نسبت به دنیای اطراف شان بیشتر شده است و تکنولوژی زمینه های جدیدی را برای آموزش فراهم آورده است. وقتی سیستم آموزشی گذشته پاسخگوی نیازهای دنیای جدید نمی باشد، نوآوری در سیستم آموزشی مطرح شده است. همچنین پیشرفت علم به شناخت طرز کار ذهن کمک کرده است و متخصصین فهمید ه اند که برای یادگیری عمیق، رو ش های آموزشی باید اصلاح شوند.
در سال 2002 وقتی به فنلند مهاجر شدم به تدریج توجه ام به تفاوت عمیق سیستم آموزشی فنلند با کشورهای دیگر جلب شد. مطالعه ابتدایی علوم شناختی ( cognitive science )، علوم اعصاب و علم یادگیری دنیایی گسترده و زیبا را برایم نمایان کرد که شیفته آن شدم. متوجه شدم که آموزش از علوم متعددی بهره می گیرد. همچنین علم یادگیری به هر کسی که با یادگیری در ارتباط است مربوط می شود. به عبارتی همگان به این علم نیازمند هستند تا بتوانند بهتر یاد بگیرند و بهتر یاد بدهند. درک این نکته مهم باعث شد تا در دور ه های آموزشی دانشگا ه های مختلف شرکت کنم و فهم خود را در این زمینه عمیق بسازم. کتابی که در دست شماست حاصل همین فهم است تا به کمک آن با هم درک عمیق تری از علوم مربوط به یادگیری پیدا نماییم.